ČISTOTA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZMU - ENDOEKOLOGIE
K těmto závěrům dospěli na základě detoxikačních terapií pomocí zkoumání rozsáhlé databáze pacientů po mnoho let. Toxické látky se nachází v různých orgánech, v jejich buňkách, lymfě,kůži …. Detoxikačních metod je celá řada. Detoxikační přístroj SPLENDID EAU je výsledkem práce fyziků a vědců v oblasti elektrochemie, dialýzy a toxikologie. Na základě odborných studií se ukázalo, že je možné aktivovat buňky a zvýšit jejich aktivitu a rovnováhu pomocí odkyselení a detoxikační kůry na tomto přístroji.

Člověk je neoddělitelnou částí přírody, proto každičká buňka našeho organizmu citlivě reaguje na jakékoliv změny okolního prostředí. Biochemické procesy probíhající v živých buňkách, ze kterých se skládá vše živé na naší planetě včetně člověka, se zformovaly pradávno, před miliony lety. Po všechny ty miliony let probíhal vývoj živé přírody v ideálních podmínkách prvotní ekologické čistoty. Technický vývoj ve XX. století však k nepoznání změnil stav naší planety. V posledních desetiletích jsme se nepozorovaně stali jakoby obyvateli jiného světa. Většina z nás žije, bohužel, daleko od nedotčených přírodních enkláv, žijeme obklopeni nesčetnými chemikáliemi, toxiny pronikajícími do organizmu spolu s potravou, s vodou, se vzduchem, který dýcháme... Existuje vědecká definice toxinů: „Libovolná látka, která vnikne do organizmu nebo je jím vytvořena, která se v nevhodnou dobu, v nevhodném místě a v nevhodném množství ocitla tam, kde jí není potřeba.“


V současné době je proto téměř nevyhnutelnou skutečností, že dochází ke znečištění vnitřního prostředí organizmu. Jaké nebezpečí z toho vyplývá?
1. – na očistu organizmu od zplodin je potřeba velké množství energie, která by mohla být využita k jiné plnohodnotné činnosti.
2. – mnohé chemikálie mohou destabilizovat činnost imunitního systému, což vede k rozvinutí alergických onemocnění, imunodeficitních stavů, rakovinotvorných procesů.
3.– dlouhodobá „otrava“ buněk může vést k vývoji většiny chronických onemocnění a k předčasnému stárnutí organizmu.


Endoekologie je věda, která zkoumá a objevuje metody a prostředky, napomáhající udržení čistoty u vnitřního prostředí lidského organizmu, čímž zajišťuje normální činnost všech orgánů a tkání. Endoekologie je nový obor vědecké medicíny, která si za cíl klade nejen léčbu, ale v první řadě prevenci onemocnění, což je v podmínkách současného světa trend nejdůležitější.
 

Proslulý ruský vědec Ilja Mečnikov zformuloval teorii stárnutí, které definoval jako „zašpinění“ tkání, obklopujících buňky. S přibývajícím věkem se proces vylučování nepotřebných látek z mezibuněčného prostoru zpomalí a zaostává za množstvím, které do něho proniká. Na tomto zjištění definoval „ teorii chronické otravy „ - je založena na faktu, že všechny druhy toxinů v lidském těle způsobují jeho chronickou otravu. To pokládal za jeden z nejzávažnějších faktorů způsobující onemocnění. Lina Stern objevila bariérovou funkci mezibuněčné tkáně a později tuto myšlenku rozvinul akademik Vlail Kaznačejev, který zdůraznil myšlenku o jejich funkci „celníka“. Tyto objevy a jiné teoretické předpoklady napomohly vybudování základů endoekologie.


Vědci a odborníci v oblasti zdraví z celého světa jsou přesvědčení, že množství toxických látek v těle člověka je v průměru několik kilogramů, u dospělého se může pohybovat od 3 – 20 kg. K těmto závěrům dospěli na základě detoxikačních terapií pomocí zkoumání rozsáhlé databáze pacientů po mnoho let. Toxické látky se nachází v různých orgánech, v jejich buňkách, lymfě,kůži …. Detoxikačních metod je celá řada. Detoxikační přístroj SPLENDID EAU je výsledkem práce fyziků a vědců v oblasti elektrochemie, dialýzy a toxikologie. Na základě odborných studií se ukázalo, že je možné aktivovat buňky a zvýšit jejich aktivitu a rovnováhu pomocí odkyselení a detoxikační kůry na tomto přístroji.
 

Během života, vlivem okolního prostředí, jídla, pití tělo vstřebává mnoho toxinů. Pokud jsou v malém množství, nedělají nám viditelné problémy. S přibývajícím věkem se jejich množství v těle zvětšuje, buňky stárnou , tělo je zanesené toxiny a člověk je více náchylný k nemocem . Abychom tomuto stavu zabránili, je třeba očista těla, obnova správného elektrického potenciálu buněčných membrán, zajištění funkčních lymfatických cest a odkyselení organizmu. To vše Vám pomůže zajistit přístroj SPLENDID EAU při pravidelném používání.


BUŇKY A BENĚČNÉ MEMBRÁNY
Buněčná membrána je důležitým místem pro výměnu látek a udržení stability uvnitř a vně buňky. Buněčná membrána zdravé buňky má elektrický potenciál 70 - 90 mV / mikrovoltů/. Je li buňka poškozena , elektrický potenciál buňečné membrány je změněn. Propustnost se mění, vzniká nerovnováha, buňka ztrácí schopnost detoxikovat. Díky přístroji SPLENDID EAU dochází k vytvoření milionů kladných a záporných iontů, které se v průběhu procedury dostávají pomocí působení magnetického a elektrického pole do těla člověka a obnovují tak rovnovážný elektrický potenciál buněčných membrán. Buňka se takto aktivuje a je obnovena jejich detoxikační schopnost. Toxické látky jsou přitahovány proudem opačně nabytých iontů , které vytváří přístroj SPLENDID EAU a přes póry pokožky nohou jsou odváděny do vodní lázně. Vytvořené kladné ionty působí na odkyselení organizmu, záporné ionty netoxikují.


Lidské tělo je vodivé, protože naše buňky jsou elektricky nabité. Poruchy a nemoci těla mají frekvence, které jsou neslučitelné se zdravými buňkami, což přirozené kmitání a polaritu buněk zasahuje. Při narušení se vytváří nerovnováha a chaos v rámci každé postižené buňky. Pokud jsou buňky v nevyvážené stavu, nejsou schopny odolat nemocem a vytvořit podmínky pro navrácení zdraví , včetně osvobození od těžkých kovů, parazitů a jiných toxických látek. Když jsou buňky plně nabité, mají více kyslíku a jsou schopny rovnováhy spotřeby elektrické energie, je výsledkem zdravé tělo, vitalita, pohoda a pocit, že tělo je schopné léčit se samo.


PREVENCE PROTI ONEMOCNĚNÍ
Naše těla jsou stále více vystavena neustále se zvyšujícímu množství toxicity, které pocházejí ze znečištěného ovzduší, znečištění vody, potravinářských přídatných látek, jako je barva, vůně, chuť, nebo konzervační látky, prachové a radiační kontaminace, drogové kontaminace, atd. Lidské tělo funguje jako obří magnet, který toxiny přitahuje a zadržuje. Ty pak v ionizované formě pronikají do orgánů, cév, působí na klouby, nervy a tkáně. Těla jsou stálé znečišťována , toxiny narušují normální funkci těla,snižuje se jejich imunitní funkce a vytváří se prostor pro různé alergické onemocnění.
Tělo je tedy nutné neustále detoxikovat a odkyselovat, aby bylo připraveno odolávat nemocem a parazitům . Odborné studie ukazují, že zlepšení rovnováhy buněk v těle a jejich detoxikace lze pozorovat spolu s výrazným nárůstem počtu záporných iontů. Kladné ionty a volné radikály jsou špatné pro naše tělo. Technika tělesné očisty zápornými ionty prostřednictvím přístroje SPLENDID EAU nám dává možnost celé tělo čistit, včetně důležitých orgánů. To vede ke snížení příznaků menopauzy, menstruační křeče, sexuální zdraví, kožní problémy, akné, poruchy spánku, neklid, stres, bolesti zubů, suchost poševní sliznice, vrásky, Candida a kvasinkových infekcí. Vnitřní očista má rovněž za následek rychlejší hojení nemoci a rehabilitace zranění.


Voda má dokonalou rovnováhu mezi pozitivní a negativní ionty. Naše tělo je složeno ze 70% vody a schopnost těla k interakci s vodou je velmi vysoká. Pokud je část těla ponořena ve vodě dojde k vzájemnému působení magnetického a elektrického pole mezi tělem a vodou. Frekvencí vibrací působení vody na frekvenci vibrací těla se do těla dostávají záporné ionty a toxické látky opačně nabité se dostávají do vody. Je to vnější detoxikační metoda, která odstraňuje toxiny prostřednictvím pokožky nohou. Tělo detoxikuje, zatímco vy jste pohodlně posazeni s nohama v nádobě s teplou vodou. Je to velmi příjemný, účinný , bezbolestný a přirozený nástroj pro preventivní léčbu bez škodlivých vedlejších účinků. . Pokud je člověk zdravý - má 80% negativní elektrický potenciál (negativní ionty) a 20% pozitivní (kladné ionty). Systém Splendid'eau vytváří proud pozitivních a negativních iontů , která přitahují opačně nabité toxické částice a odstraňuje je přes póry pokožky nohou. Jedno ošetření trvá 30 minut . Elektroda je ve vodě, ve které jsou umístěny nohy nebo ruce, a zařízení dodává malé množství stejnosměrného proudu . Elektroda v kombinaci s vodou a přidanou solí vedou k vytváření kladně a záporně nabitých iontů. Účinek může být testován a porovnáván z krevního testu, testu moči a jiných pravidelných testů před a po proceduře.

 


Zařízení Splendid'eau mohou být použity v:
1. Zvýšení statické energie v těle.
2. Aktivace buněk a vegetativního nervového systému.
3. Zvyšte metabolismus a zvyšuje imunitu.
4. Čistí krev a zabraňuje arterioskleróze.
5. Stimuluje trávení.
6. Snižuje zatížení jater.
7. Zvyšte funkčnost střev a žaludku .
8. Snižuje bolest a zlepšuje hojení ran.
Přístroj nesmí být používán u osob s následujícími charakteristikami:
? kardiostimulátor nebo jiné magnetické zařízení
? srdeční onemocnění
? pro děti do 8 let

Délka ošetření - jedno ošetření trvá 30 minut
Počet návštěv se řídí zdravotním stavem.. Přístroj se používá ve formě cyklu 1x týdně, 2x týdně. Doporučuje se 5 – 15 návštěv. Pak následuje pauza, nebo se přístroj používá 1x za 3 týdny preventivně. Obecně platí, že k docílení optimálního výsledku je dobré kůru 3x za rok opakovat.
děti od 8 – 18 let pouze 15 minut pod dohledem dospělé osoby
osoby mladší 50 let – použití přístroje max .3x týdně každé 2 dny
osoby starší 50 let - - použití přístroje max. 2xtýdně každé 3 dny
Před a po ošetření je nutné vypít alespoň 2 sklenice vody. Od prvního sezení se budete cítit lehčí, budete mít více energie a větší pocit pohody. Zpomalí se proces stárnutí a zlepší se pružnost pokožky.
 

KONTAKT

Serafin
zdravé tělo

Adresa:
Pasáž Faberka
Kpt. Jaroše 103/23
680 01 Boskovice

Tel:
+420 774 240 402
konzultace, příjem objednávek